Články za únor 2016

PCB v Labi

Začátkem měsíce července byl zaznamenán Povodím Labe s.p. ve vzorcích vody a naplavených sedimentech v řece Labi v úseku od Ústí nad Labem po státní hranici zvýšený výskyt polychlorovaných bifenylů (PCB).

  Pokračování článku

28. Únor, 2016

Hlavní navigace