Zpráva Rybářské stráže

Přidáno: 20. Srpen, 2012

Právě se nacházíme zhruba v polovině rybářské sezóny a tak i rybářská stráž může bilancovat poločas své práce. Po každoroční pracovní poradě RS se někteří členové RS pustili do práce podle všech nejlepších možností.

Ano píši záměrně někteří. Situace je taková, že práci rybářské stráže vykonává aktivně zhruba třetina celého týmu. Těm patří upřímný dík za to, že na úkor vlastního volného času, který mohli strávit na rybách, nebo u svých rodin obcházejí rybářské revíry v působnosti MO ČRS Ústí nad Labem a kontrolují, zda je při výkonu rybářského práva dodržováno zákonných pravidel ze strany lovících rybářů.

Jsou rybáři, kteří se cítí při výkonu rybářského práva omezováni, obzvlášť když jde o lov „po“ anebo „před“ stanovenou dobou. Nikomu z nás nečiní potěšení odebírání povolenek za výše uvedené porušování rybářského řádu, ale pokud nedojde k úpravám zákona, jsme nuceni dodržování stanovených regulí dodržovat. Dokáži pochopit člověka, který si jde po celotýdenním pracovním shonu odpočinout s rybářským prutem k vodě a nese tato omezení s nelibostí. Nedokáži však pochopit člověka, rybáře, který svoji cestu k úlovku musí za každou cenu vyzdobit třetím, či čtvrtým prutem, vysekáním břehových porostů, lámáním větví nebo zanecháním plného pytle s odpadky na místě rybolovu a to i přes skutečnost, že si až k vodě sjede autem. Myslím si, že dost rybářů v našich končinách ještě nedozrálo k tomu, aby mohli nerušeně provádět rybolov, aniž by přitom neubližovali okolní přírodě.

Právě proto, že se víkendové pobyty u vody dost často spojují rybolov a nezřízená konzumace alkoholu, nejsou vzácné konfliktní situace mezi rybáři a rybářskou stráží.

Velmi problematické je také kontrolovat výkon rybářského práva v oblastech rekreačních chatových oblastí, kde je omezený přístup ze břehu. Rybáři zde úmyslně nechávají nahozené pruty (většinou pruty laciné, nebo staré), když přijde rybářská stráž, je tvrzení rybářů totožné. Nevíme, jak se sem ty nahozené pruty dostaly, naše nejsou. Lze takovým lidem věřit?

Právě kvůli obtížnému přístupu na soukromé pozemky okolo Labe bylo rozhodnuto o použití motorových lodí ke kontrolám.

Také bude zintenzivněna kontrolní činnost na rybářských revírech během dopoledních hodin v pracovním týdnu.

Téměř tři desítky odebraných povolenek jen na Labi svědčí, že někteří rybáři ctít pravidla nehodlají. Proto bude ještě zvýšená intenzita kontrol na Labi zcela na místě. Opět ji budou provádět Ti, kteří berou svoji práci vedoucí k ochraně ryb a pravidel rybolovu vážně.

Těm opravdu pasivním členům bude s předstihem umožněno zvážit setrvání v týmu RS pro další období, aby mohli uvolnit místo těm, kteří mají o tuto práci zájem.

Ještě jednou dík za náročnou práci, kterou aktivní členové RS vykonali. Všem rybářům přeji krásný zbytek léta a bohaté úlovky získané v rámci pravidel.

Václav Turek
Ved. RS MO ČRS Ústí nad Labem

Hlavní navigace