Zjištěný stav hlaváče černoústého na Labi

Přidáno: 13. Červen, 2017

V předchozím a letošním roce proběhly dva kontrolní odlovy, členy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výňatek ze zprávy pro hospodáře SÚS ČRS od RNDr. Bořka Drozda, Ph.D. v článku.

Dne 24. 5. 2017 provedli pracovníci Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích (pod vedením RNDr. Bořka Drozda, Ph.D.) odlov ryb elektrickým agregátem v intervilánu města Ústí nad Labem (konkrétně štěrko-kamenných lavic nad železničním mostem pod Střekovským nábřežím, celková délka loveného profilu byla cca 650 m) za účelem získání studijního materiálu invazivního druhu – hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) pro následné laboratorní pokusy provedené v rámci doktorské disertační práce Ing. Radka Gebauera. Spolu s odlovem cílového druhu ryby byl proveden i orientační monitoring složení ichtyofauny. Odlovu ryb byl po celou dobu přítomen pan Pavel Sojka (fotograf MO Ústí n. L.).

Zjištěné složení ichtyofauny:

 • Hlaváč černoústý (Neogobius melanostomus): Uloveno celkem 944 jedinců (velikostní kategorie do 70 mm: 269 ks, 70-100 mm: 564 ks, nad 100 mm: 111 ks). Skutečný počet je však mnohem vyšší.
 • Střevlička východní (Pseudorasbora parva): 310 ks (tišiny)
 • Okoun říční (Perca fluviatilis): 24 ks
 • Plotice obecná (Rutilus rutilus): 22 ks
 • Ouklej obecná (Alburnus alburnus): 21 ks
 • Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus): 20 ks
 • Hrouzek obecný (Gobio gobio): 15 ks
 • Jelec tloušť (Squalius cephalus): 15 ks
 • Mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula): 11 ks
 • Karas stříbřitý (Carassius gibelio): 10 ks
 • Jelec proudník (Leuciscus leuciscus): 7 ks
 • Úhoř říční (Anguilla anguilla): 6 ks
 • Cejn velký (Abramis brama): 5 ks
 • Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus): 5 ks (50-80 mm)
 • Štika obecná (Esox lucius): 4 ks (tohoroček: 35 – 50 mm)
 • Parma obecná (Barbus barbus): 3ks
 • Vranka obecná (Cottus gobio): 3ks
 • Hořavka duhová (Rhodeus amarus): 2ks

Závěrečná poznámka k zjištěnému stavu populace hlaváče černoústého na zkoumaných profilech intervilánu města Ústí nad Labem (kterou si jako pracovník FROV JU a zároveň dlouholetý člen ČRS dovolím učinit): Pokusím se shrnout a zjednodušit nejdůležitější zjištěná fakta (celá problematika je samozřejmě daleko, daleko složitější). I když byla během odlovu na studovaném profilu odlovena necelá tisícovka jedinců invazního druhu hlaváče černoústého, skutečná velikost dané populace je minimálně dvojnásobná (zhruba 50 % narkotizovaných ryb se nepodařilo vylovit, zapadly vlivem silného proudu za kameny), tj. na 1 m délky břehové linie připadá v průměru zhruba 3-4 ks hlaváče černoústého. A to je opravdu velice mnoho. Populace hlaváče černoústého nyní prochází na daném profilu maximálním rozkvětem a zaznamenává silný populační boom. Tato skutečnost se samozřejmě odráží v populacích ostatních (původních, autochtonních) druhů ryb, které silně poklesly, některé druhy oproti minulým letům prakticky zmizely. Za všechny druhy jmenujme především parmu obecnou, vranku obecnou, ale také úhoře říčního. Šíření hlaváče černoústého nelze v samotném toku Labe (a bohužel postupem času nejspíš i v jeho přítocích, přinejmenším na dolním toku Labe) již nijak zastavit (přidělává vrásky nejen v ČR, ale prakticky celé Evropě a Severní Americe – vévodí seznamům těch „nejošklivějších“ druhů ryb nejen Evropy, ale i světa). Čemu lze však zabránit (nebo alespoň toto výrazně zpomalit), je přenos tohoto druhu do jiných povodí či stojatých vod izolovaných od toku Labe. Tímto bychom chtěli apelovat na SÚS ČRS (především pak na členy výboru, které patří mezi velice osvícené činovníky ČRS), aby pokračoval v edukaci všech svých členů a poučil je o velké nebezpečnosti tohoto druhu (v Severní Americe je tento druh jedním z nejdůležitějších příčin, proč prakticky zaniklo sladkovodní rybářství na velkých jezerech) a apeloval na striktní dodržování přísného zákazu vracení tohoto druhu po chycení na udici zpět do vody či využívání hlaváče jako nástražní ryby apod. Nejdůležitější je apelovat na svědomí členů ČRS a motivovat je k zodpovědnému zacházení s tímto druhem (přeci nikdo z nás nechce, aby došlo k fatální devastaci ichtyofauny na velké části území ČR), v represích cestu nevidím. Bude-li ze strany ČRS o jakoukoliv takovou (osvětovou) činnost zájem, zájem o další spolupráci apod., jsme s kolegy z fakulty připraveni býti nápomocni.

S upřímným rybářským pozdravem
RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.

Hlavní navigace