Zápis z členské schůze

Přidáno: 20. Duben, 2012

Členská schůze MO ČRS Ústí nad Labem, konána dne 14. 4. 2012, v kinosálu Domova pro seniory – Ústí nad Labem, Severní terasa. Počet přítomných členů MO ČRS Ústí nad Labem: 71; hosté: 0; zástupci Severočeského územního svazu: 0.

Program jednání:

 1. Volba pracovního předsednictva členské schůze.
 2. Volba mandátové komise.
 3. Volba návrhové komise.
 4. Zpráva o činnosti MO ČRS Ústí nad Labem za rok 2011.
 5. Zpráva o hospodaření MO ČRS Ústí nad Labem za rok 2011.
 6. Návrh rozpočtu MO ČRS Ústí nad Labem pro rok 2012.
 7. Zpráva dozorčí komise MO ČRS Ústí nad Labem.
 8. Diskuze.
 9. Usnesení – zpráva návrhové komise.

Usnesení členské schůze:

 1. Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti MO ČRS za rok 2011.
 2. Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření MO ČRS za rok 2011.
 3. Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu MO ČRS na rok 2012.
 4. Členská schůze bere na vědomí zprávu dozorčí komise MO ČRS.
 5. Členská schůze ukládá výboru MO ČRS Ústí nad Labem zapracovat do plánu činností připomínky, které byly formou hlasování odsouhlaseny členskou schůzí:
  1. Zrušení poskytování povolenek zdarma pro rybáře starší 80 ti let.
  2. Ochrana dravých ryb – omezení denního limitu ponechaných dravých ryb na revírech Labe 4-5 a Labe 6-7 na 1 ks s tím, že přivlastněním 1 ks dravé ryby (štika, candát, sumec, bolen) končí denní lov dravých ryb.
  3. Ochrana dravých ryb při lovu na živou rybku, mrtvou rybku, nebo její část na revírech Labe 4-5, a Labe 6-7, - minimální velikost nástražní rybky (živé, mrtvé nebo její části) bude 15 cm.
  4. Ochrana okouna říčního – dočasné omezení počtu ponechaných ulovených ryb na 4 ks za den.
  5. Zavedení horní míry 70 cm u kapra obecného na revíru Labe 4-5.
  6. Zvýšení nejmenší zákonné míry u následujících ryb na všech revírech MO ČRS Ústí nad Labem:
   Lín obecný na 30 cm
   Štika obecná na 60 cm
   Parma obecná na 50 cm
   Sumec velký na 90 cm.
  7. Omezení počtu ponechaných ryb na jednu povolenku na revírech MO ČRS Ústí nad Labem na 60 ks (jedná se o vyjmenované rybí druhy – štika, kapr, amur, candát, bolen a sumec).
  8. Zákaz používání dvoj a troj háčků při lovu na revírech Labe 4-5 a Labe 6-7 v období od 1.1. do 15.6.
 6. Ppokračování v jednáních se státní správou a ostatními majiteli vodních ploch za účelem možnosti jejich využití pro sportovní rybolov MO ČRS.
 7. Pokračování ve využívání sdělovacích prostředků a internetových stránek k popularizaci činnosti ČRS mezi širší veřejností.
 8. Pokračování v budování technického zázemí sádek v Chlumci a zpracování návrhu na využití rybníka Krásný les 2.
 9. V průběhu roku dořešit organizačně a personálně výkon činnosti správního úseku a využít programů na zpracování členské evidence a internetového bankovnictví na PC.

V Ústí nad Labem dne 14. 4. 2012.

Hlavní navigace