Zákaz bivakování u vody

Přidáno: 8. Srpen, 2016

Společně s hezkým počasím se začínají množit případy nepovoleného bivakování u vod. S tím úzce souvisí špatně vykládané právní předpisy a judikatury v této, stále aktuálnější otázce.

Pro jasné vymezení pojmů bivakování a táboření je k dispozici judikatura prážského městského soudu v Praze. Této otázce se např. podrobně věnoval jeden ze článků časopisu Lesnické práce:

PECHA, Jan. Táboření v lese zakázáno, bivakování dovolenoLesnická práce [online]. Lesnická práce s.r.o., 2011(8/11) Dostupné z: http://lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-90-2011/lesnicka-prace-c-8-11/taboreni-v-lese-zakazano-bivakovani-dovoleno

Zde bych předně upozornil na třetí odstavec a vněm, z verdiktu pražského soudu, vyplývající pojem bivakování: "...vyjadřuje přenocování pod širákem za sníženého komfortu bez použití přístřešku, bez rozdělání ohně a bez zanechání jakýchkoli odpadků v místě přenocování."

Samotné otázce zákazu bivakování u vody se pak např. věnuje rybářský web InRybar.cz. V jednom z jeho článku na tyto a s tím příbuzné otázky, odpovídá předseda Českého rybářského svazu, pan JUDr. Alexander Šíma:

KRUS, Viktor. ZÁKAZ BIVAKOVANÍ: Zákon hovoří jasně! Rybáři u vody bivakovat nesmějí!InRybar.cz [online]. 2015 [cit. 2016-08-08]. Dostupné z: http://www.inrybar.cz/rybarske-rady/rybarska-legislativa/zakaz-bivakovani-zakon-hovori-jasne-rybari-u-vody-bivakovat-nesmeji/

V tomto rozhovoru bych rád poukázal na pátou otázku s její následnou odpovědí JUDr. Šímy, kde se, mimo jiné, píše: "Jde o omyl, že žádný zákon bivakování nezakazuje, a už vůbec nelze tvrdit, že by to bylo v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Jak jsem výše uvedl, všechny pozemky mají svého vlastníka. Jeho vlastnické právo je Ústavou ČR chráněno a zasahovat do něj lze jen a pouze na základě zákona (viz právě rybářským zákonem stanovené věcné břemeno vstupu a užívání pobřežních pozemků). A neznám zákon, který by vlastníkům pozemků nařídil trpět bivakování, stanování a táboření na soukromém pozemku."

Hlavní navigace