Výpověď nájemní smlouvy - Podhoří

Přidáno: 2. Červenec, 2018

S lítostí Vám oznamujeme, že jsme obdrželi (resp. SÚS) výpověď nájemní smlouvy revíru Podhoří, a to ke dni 31. 12. 2018. I přes jednání s pronajímatelem se nám nepodařilo výpověď zvrátit. Jak je uvedeno níže, v samotné výpovědi, důvodem jsou neustálé konflikty s rybáři, které i přes opakované domluvy eskalovaly.

Rádi bychom upozornili naší rybářskou obec, že většina rybářských revírů je pouze v pronájmech, tedy limitována podmínkami nájemní smlouvy a tolerancí pronajímatelů. V zájmu nás všech žádáme o maximálně důsledné dodržování veškerých bližších podmínek a rybářského řádu na všech našich revírech!

Hlavní navigace