Vylepšování materiálně technických podmínek

Přidáno: 23. Duben, 2013

Naše místní organizace patří k několika málo organizacím v rámci SÚS ČRS, která se věnuje chovu ryb. Tento fakt vyžaduje mít jisté materiálové zázemí.

Hlavní základnou pro tuto práci je náš rybářský domov - sádky v Chlumci. V tomto roce bude dořešeno trvalé napojení přívodu vody z Chlumeckého rybníka II. Bude využita trasa bývalého přívodu vody, který je již přes 30 let nefunkční. Dále bude provedeno zpevnění stěn nového rybníčka. Předpokládá se osazení vstupních vrat do areálu a oprava cca 200m oplocení. Vzhledem k zastaralosti dopravního parku se uvažuje o pořízení terénního auta s přívěsem. K tomuto se předpokládá, že bude použita dotace z fondů EU. Vše ovšem závisí od naší celkové finanční situace. Část prostředků musíme uhradit z vlastních zdrojů.

Jistě si rybářská veřejnost všimla upravených prostor v kanceláři ČRS MO - podhledy, vytápění, vymalování apod. Došlo ke zkulturnění, jak čekárny, tak vlastního sekretariátu. Dle možností bude pokračováno ve vylepšování i v dalších místnostech.

Vedle vod, na kterých pravidelně provádíme chov ryb pro účely zarybňování - Habrovice I+II, Žďár, Velké Chvojno - vlastníme 2 rybníky v katastru obce Krásný les.

Stříbrný rybník je v provozu. Máme zde opravený kbel a vybudované lovné zařízení. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám (dlouhá zima), hledá hospodářský odbor nejvhodnější rybí násadu, která by se do této oblasti hodila a přinesla optimální výtěžnost.

Jsme též vlastníky Prostředního rybníka, který se nachází cca 300m pod Stříbrným rybníkem. Tento je cca 50let vypuštěný. Má protrženou hráz. Kdysi sloužil jako hlavní zdroj vody pro Rybný potok, který protéká obcí Krásný Les. Zde půjde o to posoudit jeho možné využití pro účely rybářství.

Z výše uvedených údajů je zřejmé na co se bude hospodářský odbor v tomto roce a v této oblasti předně zaměřovat.

Ing. Josef Dekař, člen výboru ČRS MO

Hlavní navigace