Výjimky pro lov ryb 24 hodin denně

Přidáno: 15. Červen, 2010

Dnes jsme obdrželi rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR o udělení výjimky pro lov ryb 24 hod. denně, respektive od 00:00 do 04:00 v období od 16. června do 31. srpna, a to na roky 2010 a 2011 na revíru 441 043 ú. n. Nechranice. (Žádost byla podána 30. 4. 2010)

Bližší podmínky lovu ryb v rámci výše uvedené výjimky:

  1. Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 do 04:00 hodin osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
  2. Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.

Žádáme vás o informování rybářské veřejnosti nejefektivnějším způsobem o této výjimce.

S rybářským pozdravem Petrův zdar, Tomáš Kava.

Hlavní navigace