Vážení přátelé Petrova cechu

Přidáno: 27. Květen, 2010

Právě jste vstoupili na nové internetové stránky místní organizace Českého Rybářského Svazu v Ústí nad Labem. Vytvořili jsme je, aby se zlepšila komunikační linie mezi veřejností a rybáři. Chceme veřejnosti a Vám rybářům poskytnout maximální informovanost.

Abyste měli přehled o naší činnosti, o činnosti Rybářského svazu jako celku, o jeho společenské funkci a v poslední řadě o podílu rybářů na tvorbě životního prostředí a ochraně přírody.

Rádi bychom prostřednictvím těchto stránek popularizovali rybářský sport a tím zcela potlačili mnohdy negativy zkreslené pohledy na práci Rybářského svazu ze stran ne zcela správně informované veřejnosti. Pokládáme za povinnost informovat Vás o aktuálním děním v MO ČRS Ústí nad Labem, o aktuálních změnách legislativy v souvislosti z výkonem rybářského práva, o našich revírech, zarybnění revírů a zajímavých úlovcích. Snad se nám podaří zpříjemnit Vám překrásného koníčka a povznést ho na samou špičku všech zájmových činností. Zároveň jsme připraveni ve zdejší knize návštěv odpovídat na Vaše případné dotazy.

Těm, kteří váhají nad vstupem do cechu rybářského, přejeme šťastné rozhodování, protože každý žijící člověk na této planetě chce být šťasten. Proč nezačít dle starého přísloví: ,,Chceš-li být šťasten hodinu tak se opij, chceš li být šťasten týden, tak se ožeň, chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářem,,.

Vy co se rybařině již aktivně věnujete, zamyslete se. Do přírody chodíme ,,na návštěvu“ nejen ryby, ale všichni živočichové jsou v přírodě doma, proto se jim snažme jejich přirozený život co nejméně narušovat.

Ani si to možná neuvědomujeme, jak přírodě nevědomky ubližujeme. Není čas se nad tím zamyslet a ve svém snažení, jak přemoci přírodu trošku ubrat plyn? Vždyť nemusíme dávat najevo, že se cítíme být na světě pány, nemusíme z každé rybářské vycházky odnášet pouze materiální požitky. Věřte, že odměny přírody za lásku, se kterou k ní přistupujeme, jsou nad všechny peníze světa. Proto ctěme zákony a milujme přírodu. Bohatí na duši budeme rybařinu povznášet na samý vrchol všech pozemských činností.

Přejeme Vám, abyste na našich stránkách nalezli, co potřebujete a abyste v klidu a zdraví odcházeli od vody spokojeni.

Výbor MO ČRS Ústí nad Labem

Hlavní navigace