Usnesení z členské schůze 2018

Přidáno: 5. Březen, 2018

Minulou sobotu proběhla každoroční členská schůze. Oproti loňsku se znatelně vyšší účastí našich členů, za což jsme velmi rádi! Samotné faktické informace doplnila všeobecná diskuze. Za účast a podnětnou diskuzi, všem členům, funkcionářům i přátelům velmi děkujeme!

Členská schůze MO Ústí nad Labem schvaluje:

  1. Zprávu o činnosti MO Ústí nad Labem za rok 2017.
  2. Zprávu o plnění rozpočtu MO Ústí nad Labem za rok 2017
  3. Návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem na rok 2018
  4. Navýšení zápisného pro nové členy na 500 Kč, počínaje rokem 2019.
  5. Návrh delegátů: Územní konference SÚS v Ústí nad Labem: Jakubec, Fengl. Republikový sněm: Karel Jakubec.
  6. Návrh na změnu bližších podmínek výkonu rybářského práva na rybářských revírech  MO Ústí nad Labem: 
    • míra štiky obecné 60 cm, celoroční hájení parmy obecné,
    • doporučení pro rybáře: při úlovku hlaváče černoústého a sumečka amerického se doporučuje lovícím rybářům nevracet tyto ryby zpět do vody.

Členská schůze MO Ústí nad Labem zvolila výbor a dozorčí komisi MO Ústí nad Labem ve složení:

Výbor

Mgr. Milan Schoř
Mgr. Josef Kusebauch
Karel Jakubec
Josef Černý
Václav Turek
Jiří Nápravník
Ing. Martin Fengl

Dozorčí komise

Jaroslav Lafant
Jiří Pavlas
Ladislav Chvojka
Mgr. Roland Absolon
Josef Pokorný

Členská schůze MO Ústí nad Labem bere na vědomí:

Zprávu dozorčí komise MO Ústí nad Labem za rok 2017.

Členská schůze MO Ústí nad Labem ukládá výboru MO Ústí nad Labem:

Zapracovat do plánu činnosti připomínky vzešlé z diskuze na členské schůzi.Pokračovat v jednání s orgány státní správy a ostatními majiteli vodních ploch za účelem možnosti jejich využití pro sportovní rybolov v rámci společného rybolovu a hospodaření s ČRS, z. s., SÚS Ústí nad Labem.

Využívat veřejné sdělovací prostředky a webové stránky MO Ústí nad Labem k popularizaci rybářského sportu a činnosti MO Ústí nad Labem mezi širokou veřejností.

Pokračování v dobudování technického zázemí sádek v Chlumci.

V Ústí nad Labem dne 24. 02. 2018

Hlavní navigace