Úspěšná žádost o EU dotaci

Přidáno: 28. Červenec, 2013

Po půlročním úsilí jsme jako jedni z mála uspěli s žádostí o dotaci z Evropského rybářského fondu, v němž jsme se ucházeli o dotaci na pořízení (na nákup) nového vozidla – malého nákladního terénního automobilu, který by nahradil naší již dávno vysloužilou Avii.

Vlajka EU

Snažíme se tím modernizovat náš skromný vozový park tak, aby byly splněny nároky na provoz našich vozidle z hlediska podmínek provozu na pozemních komunikacích a zejména pak zlepšena či usnadněna práce (např. při krmení, výlovech, dovozu materiálu na opravy apod.) na vodách, které jsou s obtížemi vozidly dostupné či v některém období vůbec nedostupné.

Pořizované vozidlo by kromě nákladní nástavby mělo mít i zařízení na převoz ryb včetně vzduchovacího zařízení, zařízení na vykládku ryb apod.

Prozatím jsme obdrželi od Ministerstva zemědělství ČR „Rozhodnutí“, že nám byla dotace z „Operačního programu Rybářství 2007 – 2013“ poskytnuta a hodnota poskytnuté dotace činí 483 480,- Kč.

Do koupě vozidla budeme muset ještě investovat dalších 322 tis. Kč z vlastních zdrojů, což byla podmínka poskytnuté dotace.

Tím ale snaha o pořízení nového nákladního automobilu zdaleka nekončí, neboť je před námi ještě administrativně ne jednoduché uskutečnění veřejné zakázky na nákup uvedeného vozidla.

Doufáme, že se vlastní realizaci koupě vozidla podaří uskutečnit do doby podzimního výlovu našeho největšího rybníka v Habrovicích tak, aby již i toto vozidlo mohlo být při výlovu použito.

Milan Schoř, předseda MO

Hlavní navigace