Soutěž o zakázku na užitkové motorové vozidlo

Přidáno: 11. Srpen, 2013

Jak jsme již na našich stránkách informovali, naší Místní organizaci byla Ministerstvem zemědělství ČR schválena dotace z Evropského rybářského fondu, v rámci Operačního programu Rybářství, na nákup užitkového motorového vozidla.

Výbor ČRS - Místní organizace Ústí nad Labem proto informuje, že podle Pravidel Státního zemědělského intervenčního fondu, které upravují závazný postup pro zadávání zakázek malého rozsahu kategorie 3, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyhlásí

soutěž o zakázku

na dodávku 1 ks užitkového motorového vozidla pro potřebu ČRS MO Ústí n/Lab. Samotná soutěž o dodávku uvedeného motorového vozidla bude zahájena zasláním Výzvy k podání nabídek do soutěže (vč. zadávací dokumentace) pěti eventuelním dodavatelům a to nejpozději 23.8.2013.

Mgr. Milan Schoř
předseda Místní organizace

Hlavní navigace