Školení a přezkoušení Rybářské stráže v Chlumci

Přidáno: 7. Červen, 2010

Přes překrásné téměř letní počasí, kdy to mnoho z nás rybářů táhne spíše k vodě, sešli se členové Rybářské stráže v klubovně RZ Chlumec, aby z podnětu vedoucího RS MO ČRS v Ústí nad Labem lépe zorganizovali svoji kontrolní činnost nad dodržováním zákonitostí ve výkonu rybářského práva na revírech, kde hospodaří MO ČRS Ústí nad Labem.

Neustávající nárůst přestupků rybářů na našich revírech, případy pytláctví na našich chovných vodách a chování některých rybářů v přírodě, to vše znamená větší práci pro Rybářkou stráž.Aby svoji práci mohla provádět ještě kvalitněji bylo nutné ustanovit nové kontrolní skupiny s adresným rozpisem pravidelných služeb, takže všechny sportovní revíry MO a chovné vody budou pravidelně předmětem kontrol, aby na nich k přestupkům proti zákonům docházelo co nejméně.

Členové RS byli proškoleni a formou interních testů přezkoušeni v oblastech znalostí legislativy ochrany vod a výkonu rybářského práva, praktického vyplňování příslušných tiskopisů (hlášení o přestupcích), byli seznámeni se změnou trestního zákona v případě pytláctví.

Ve věcné stránce školení byla RS instruována, aby zpřísnila kontrolu těchto stále opakujících se přestupků rybářů:

  • lov po, nebo před povolenou stanovenou dobou, zde bude platit nulová tolerance a v případě zjištění přestupku nebude tolerován ani minimální čas lovu mimo stanovenou dobu, RS bude postupovat jednotně – ve všech případech odebráním povolenky k rybolovu,
  • lov v zakázaných částech revírů (viz. popis revírů) – dodržování zákazu rybolovu v přístavních zónách Labe 4-5 a 6-7, dodržování vzdálenosti kde je rybolov zakázán v případě Střekovského zdymadla,
  • dodržování pořádku u vod,
  • ukládání ulovených kaprů měřících 70 cm a více do vezírků na revíru Labe 6-7,
  • rybolov na soukromých (pronajatých) pozemcích podle revíru Labe 6-7, kdy lovícímu rybáři musí být umožněn výkon rybářského práva.

Na základě nově koncipované kontrolní činnosti RS bude při pravidelných čtvrtletních schůzkách kontrolní činnost RS bilancována a případně budou přijata další opatření, aby k porušování RŘ na revírech MO nedocházelo. Pokud bude Rybářská stráž odcházet z kontrol bez jediného záznamu v povolence lovícího, bez jediné zadržené povolenky bude patrné, že rybáři začínají chovat ke svému koníčku úctu. Činíme tak proto, aby život rybích společenstev a živočichů kolem vody měl řád v rámci vymezených pravidel, aby příroda byla výkonem rybářského práva, co nejméně narušována a celospolečenský kredit naší činnosti vzrůstal.

Výbor MO ČRS Ústí nad Labem

Hlavní navigace