Podzimní vysazování ryb

Přidáno: 13. Říjen, 2010

Vážení sportovní přátelé, rybáři a rybářky, v souvislosti s již tradičním podzimním výlovem Habrovického rybníku dne: 22.října 2010 bude hospodářský odbor naší Místní organizace provádět podzimní zarybňování našich sportovních revírů Bílina I. (mimo podrevírů Střížovice a Stebno - jarní zarybnění) a dále obou úseků Labe, tedy 4-5 a 6-7.

Uvedené zarybňování bude probíhat rovněž v následujících dnech a to na základě druhotné přebírky ryb dle zarybňovacího plánu pro rok 2010. Přebírka je zajišťována každoročně v rybochovném zařízení MO a to na sádkách v Chlumci.

Hospodářský odbor MO ČRS při této příležitosti tímto důrazně upozorňuje lovící rybáře na skutečnost, že Rybářská stráž je pověřena v uvedených dnech zajištěním vymezeného prostoru, kde bude provedeno vysazení ryb tak, že zajistí na tomto místě po dobu minimálně dvou hodin zákaz rybolovu. Toto opatření - vytvoření prostorově omezené klidové zóny pro rozjetí ryb zavádí hospodářský odbor na základě zjištění nedůstojného a zejména neetického chování některých "také členů" ČRS v průběhu stejného období minulých let.

Vážení rybáři, dopřejme tedy sportovně našemu společnému soupeři na druhé straně udice tuto minimální dobu, aby se po prožitém stresu z výlovu, nakládky a transportu v klidu rozjel v novém bydlišti.

Závěrem hospodářský odbor ještě jednou důrazně upozorňuje,že nerespektování tohoto opatření,nebo pokynů Rybářské stráže v uvedené souvislosti bude kvalifikováno,jako hrubé porušení bližších ustanovení výkonu rybářského práva.

Děkujeme za pochopení.

S rybářským pozdravem Milan Mistoler
Za MO ČRS Ústí nad Labem

Hlavní navigace