Poděkování

Přidáno: 13. Listopad, 2015

Hlasy kolem lovišť rybníků utichly, někde jsou místo rozlehlých vodních ploch prozatím bahnité pláně. Ryby, které byly v chovných vodách odchovávány pro další vysazení do rybářských revírů již změnily svůj domov.

Tím je v současné době řeka Labe a stojaté rybářské revíry v okolí Ústí nad Labem. Celého procesu od nákupu rybích násad, procesu krmení a péče o chovné rybníky, vyžadující každodenní namáhavou práci se účastní rybáři, kteří mají svoji práci opravdu rádi. Výsledky takové práce lze hodnotit jako úspěšné. Pozitivní výsledek celoroční práce by byl značně znehodnocen, kdyby nebylo toto společné dílo střeženo před projevy pytláctví. V této souvislosti patří upřímné poděkování za aktivní pomoc a vzornou spolupráci složkám Policie České Republiky, obzvláště pak Poříčnímu oddělení v Brné ,obvodnímu oddělení ve Všebořicích a v Chlumci. Velké poděkování patří i Městské Policii v Ústí nad Labem. Takto nastavená spolupráce rybářů, Rybářské stráže a složek Policie bude mít své pokračování i v dalších letech a je nadějným příslibem do budoucna, s cílem omezení nemalých škod na rybářských revírech a chovných vodách na Ústecku.

ČRS ZS MO Ústí nad Labem

Hlavní navigace