Pečujme o náš majetek

Přidáno: 5. Červenec, 2011

Naše rybářská organizace patří jako jedna z mála, v rámci SÚS k těm, které se věnují chovu ryb pro zarybňování sportovních revírů.

Ryby se vysazují, jak do revírů naší MO ČRS, tak i do jiných revírů SÚS. Pro tuto činnost máme ve vlastnictví několik rybníků: Habrovice II, Stříbrňák - Krásný les a prostřední rybník Krásný les. V pronájmu jsourybníky Habrovice, Žďár a Velké Chvojno.

Naší hlavní základnou hospodářské činnosti jsou sádky v Chlumci, kde se nacházejí i naše 2 nákladní vozidla.

Všechna výše zmíněná zařízení, zvláště ty ve vlastnictví MO ČRS potřebují neustálou péči, obnovu a zvýšenou údržbu.

Členům naší organizace patří tedy značný majetek. Je ovšem zapotřebí širšího zapojení členů do brigádnické činnosti. I když brigádní povinnost lze řešit zaplacením, jsou případy, kdy je více než nutná.

Nyní pár slov o tom jaké hlavní akce probíhají, a v tomto roce by měli být realizovány - garantem této činnosti je hospodářský odbor.

Sádky Chlumec

  • Vybudování rozvodů vody do nádrží.
  • Zprovoznění betonové nádrže na vodu včetně přívodního potrubí ze zámeckého rybníka.
  • V sousedství líhně dobudovat nádrž pro chov pstruhů. Již je postavena hráz, vybudován požerák, upraveno dno a částečně zpevněny stěny.
  • Úprava buňky na skladování rybářského materiálu.
  • Dokončení úprav interiéru buňky a klubovny.

Stříbrňák, Krásný Les

  • Bylo vyměněno síto u jalového splavu.
  • Zbývá upravit loviště pod rybníkem.

Prostřední rybník, Krásný Les

  • Tento rybník má protrženou hráz (60 let) a je prázdný (u hráze 50cm vody).
  • V letošním roce se počítá s vypracováním jednoduché investiční studie. Půjde o dost náročnou investiční akci a o realizaci se bude rozhodovat dle finančních možností.

V tomto roce projednali zástupci výboru MOČRS možnost využití vod na obecním úřadě Tisá. Jde jak o vytvoření nových sportovních revírů, tak i využití pro hospodářské účely.

V tomto článku samozřejmě nelze podrobně podat informace o všech aktivitách MO ČRS Ústí při budování a údržbě majetku. Ale věřím, že se členové naší organizace budou o tuto oblast v budoucnu zajímat více.

Ing. Josef Dekař
člen výboru MO ČRS

Hlavní navigace