Nový revír v Chlumci

Přidáno: 3. Březen, 2014

Díky vstřícnosti městského úřadu v Chlumci byl Severočeským územním svazem po několika letech opět pronajat Nový rybník. Od 1. 4. 2014 se tedy rybářská veřejnost může těšit na nový revír!

Jedná se o vodní plochu o výměře 116,544m2 zapsaném u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na LV č. 1, k. ú. Chlumec u Chabařovic, Obec Chlumec — dále jen jako "Nový rybník".

Číslo revíru: 06 441 125

Revír tvoří Nový rybník (GPS GPS 50°41'55.18"N, 13°56'58.71"E) v k. ú. Chlumec u Chabařovic.

Na revíru platí aktuální Rybářský řád, včtně několika bližších a provozních podmínek určených nájemní smlouvou:

  • Zákaz rybolovu z pozemků sloužících ke koupání a rekreaci dle místního vyznačení v období od 1. června do 30. září, a to ze účelem zajištění nerušeného užívání vodní plochy předmětu nájmu k rekreaci veřejnosti.
  • Zákaz příjezdu motorových vozidel k vodní ploše.
  • Zákaz závážení návnad a nástrah.
  • Zákaz lovu a krmení ryb z plavidel.
  • Zákaz umisťování bójek na vodní hladinu.
  • Zákaz přechovávání ryb ulovených z předešlého dne ve vezírku.
  • Zákaz rozdělávání ohňů a táboření v bezprostředním okolí revíru.Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do vody odkud byl uloven.

Jelikož se nájemní smlouva uzavírala až po vytištění Soupisu rybářských revírů žel není v něm číslo revíru obsaženo - z tohoto důvodu budou po celém obvodu revíru umístěny cedule s číslem, popisem a bližšími podmínkami.

Rybářské závody

Pro obeznámení širší rybářské veřejnosti o nově otevřeném revíru se naše MO rozhodla uspořádat rabářské závody:

  • Rybářské závody pro dospělé - dne 1. 5. 2014, od 8.00 do 12.00, vstupné 150,-.
  • Rybářské závody pro děti a mládež - dne 10. 5. 2014, od 8.00 do 12.00.

Nový rybník - Chlumec

Hlavní navigace