Nový přívoz přes Labe

Přidáno: 13. Březen, 2015

Starší rybáři si jistě pamatují, že využívali přívozu z Neštěmic do Svádova, aby mohli lovit ryby na druhé straně Labe.

Ve Svádově jsou příjemnější podmínky k lovu než je tomu na Neštěmické straně. Je zde více zeleně, klidných míst mimo komunikace. Když je dost vody v Labi dá se lovit i na rybníčcích.

Po lividaci původního přívozu přes Labe /prámu/ musí rybáři, kteří zde chtějí lovit dopravovat se autem nebo veřejnou dopravou přes Ústí n. L. Proto jistě stovky rybářů uvítá úmysl Městských obvodů Neštěmice a Střekov, obnovit provoz přívozu.
Provoz by měl být zahájen v létě tohoto roku. Kotviště přívozu /lodě/ bude na Neštěmickém nábřeží. Podmínkou provozu bude však nutnost pravidelného čištění koryta řeky.

Přívoz 1 Přívoz 2

Ing. Josef Dekař

Hlavní navigace