Nové vybavení kroužku - Fond Ústeckého kraje

Přidáno: 30. Květen, 2016

V rámci naší dlouhodobější snahy o rozšiřování kvality výuky a zázemí našeho rybářského kroužku Šupinky, se nám letos opět podařilo získat několik příspěvků z dotačních programů, předně pak z Fondu Ústeckého kraje.

Primárním cílem a současně nějvětší výzvou byla renovace podlah klubovny rybářského kroužku, který při MO Ústí n. L. působí již třetím rokem.

Po odkrytí staré podlahové krytiny - linolea - jsme s velkým překvapěním objevili zachovalé dřevěné parkety. Proto jsem se rozhodli pro jejich celkovou renovaci.

Renovace podlah

Další částí rozpočtu poskytnuté dotace byla nová výbava kroužku. Přesněji nákup nových kvalitních feederoých prutů JRC a čepic s logem ČRS MO Ústí n. L.

Vybavení kroužku

V neposlední řadě je, krom praktické edukace, nutná i teroetická příprava. Pro tento druh výuky jsme, za pomoci našich vedoucích kroužku, navrhli vlastní, na míru vyvinutou webovou aplikaci pro trénování a i následné zkoušení teoretických znalostí. Abychom mohli tuto aplikaci efektivně využívat, rozhodli jsem se pro nákup moderních dotykových tabletů.

Tablety

Tímto bychom rádi poděkovali Ústeckému kraji, hlavnímu donátorovi projektu. Věříme, že investice do naší mladé generace rybářů se vyplácí!

Ústecký kraj

Hlavní navigace