Modernizace lovného vybavení

Přidáno: 25. Září, 2017

V rámci programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast podpory rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje, jsme úspěšně zažádali o poskytnutí neinvestiční dotace k modernizaci lovného vybavení.

Ústecký kraj

Hlavním cílem projektu byla modernizace zastaralého a nevyhovujícího lovného vybavení. Primárně se jednalo o nákup sítí, kádí, přepravních bedny, přebírky, rukávu, keserů, lovného oblečení, oximetru. Vybavení, kterým MO Ústí n. L. disponovala bylo na hranici své životnosti a nereflektovalo nové trendy v maximálně šetrném zacházení s rybou, ať už při výlovech, nebo následné přepravě.

Nové vybavení bylo spolufinancováno Ústeckým krajem na základě dotační smlouvy č.: 17/SML1134/SoPD/ZPZ

Hlavní navigace