Konference Severočeského územního svazu 2021

Přidáno: 12. Prosinec, 2021

Na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem proběhla tuto sobotu konference ČRS, z. s., Severočeského územního svazu. Mezi hosty nechyběl předseda ČRS, z. s., pan PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach MSc., MBA. a jednatel ČRS, z. s., pan Ing. Roman Heimlich, Ph.D.

Podklady obdrželi delegáti k prostudování v dostatečném předstihu, což pomohlo také k hladkému průběhu konference, diskuze nad některými body byla věcná a konstruktivní.

 

Územní konference mimo jiné např. schválila:

 • Kontrolu usnesení z územní konference ze dne 17. listopadu 2018.

 • Zprávu o činnosti výboru územního svazu.

 • Dokončení rekonstrukce a renovace reakreačního zařízení Rybářský domov Vikletice v roce 2022/2023.

 • Změny Stanov ČRS, z. s., dle návrhu pro územní konferenci Severočeského ÚS a pro Sněm ČRS, z. s.

 • Změnu Statutu společného rybaření a hospodaření Severočeského ÚS dle návrhu pro územní konferenci SvčÚS.

 • Finanční podíl Severočeského ÚS na nákladech Rybářského informačního systému ČRS, z. s. (RIS).

 • Nový klíč pro stanovení počtu delegátů územní konference na jednoho delegovaného zástupce MO Severočeského územního svazu a členy výboru územního svazu.

 

Územní konference neschválila:

 • Ty bližší podmínky výkonu rybářského práva navrhnuté MO v roce 2020 a 2021, které nebyly schváleny výborem územního svazu a byly proto projednány i touto územní konferencí, dle podmínek pro jejich projednávání.

 • Zrušit rozhodnutí výboru územního svazu, týkající se opatření na ÚN Nechranice od roku 2022 a hájit od 15.10. zcela okouna říčního a candáta obecného.

 

Územní konference bere na vědomí:

 • Zprávu dozorčí komise.

 • Zprávu o výsledcích hospodaření ČRS, z. s., Severočeského územního svazu za uplynulé období.

 • Zprávu o použití finančních prostředků z Fondu živelných událostí za rok 2020.

 

Územní konference uložila výboru územního svazu:

 • Zajistit dokončení rekonstrukce a renovace rekreačního zařízení Rybářský domov Vikletice.

 • Aktivně se podílet na přípravě nového informačního systému ČRS, z. s. (RIS).

 • Aby hospodářský odbor posoudil návrhy na změny opatření pro ochranu dravých ryb na ÚN Nechranice přijatá pro rok 2022 a případně předložil nová doporučení výboru územního svazu.

 

Územní konference uložila místním organizacím:

 • Usilovat o soudržnost územního svazu a udržovat aktivní spolupráci mezi všemi složkami ČRS, z. s.

 

Zdroj: ČRS, z. s., SÚS (https://www.crsusti.cz/cz/aktuality/konference-severoceskeho-uzemniho-svazu-2021)

Hlavní navigace