Jak je to se Školními rybníky?

Přidáno: 16. Duben, 2010

V novém soupisu revírů vydaných Českým rybářským svazem (ČRS-rybáři) se každoročně pod číslem 441001 Bílina 1 objevují rybníky Školní I a Školní II. Vepište si „zrušeno“, jako u mnoha jiných rybníků, částí řek a potoků naší České republiky.

Jak k tomu došlo? Chce se říci, že jako vždy. Rybníky jsou v majetku státu, a tedy ve správě Pozemkového fondu ČR, zde konkrétně toho se sídlem v Teplicích. Tyto rybníky vždy (v novodobé poválečné historii) spravovali a užívali jako nájemci rybáři ke spokojenosti celé rybářské obce. Mnozí z nás, včetně mne, na těchto rybnících začali dělat první krůčky, chytili jsme zde svou první a nejkrásnější rybu a na rybníky se vždy sjížděli rybáři z celého okresu a i ze vzdálenějších míst. Tak tato idyla nám skončila. Pozemkový fond ČR svým výběrovým řízením na nového nájemce v únoru 2010 vybral pana Aleše Dobíhala, který nabídl nejvyšší cenu, tedy 169.000,- Kč za rok pronájmu, rybáři nabídli 24.000,-Kč. Rozhodovala tedy výše nabídky a ne společenský přínos či jiné rozumné aspekty. Opět se vše přepočítalo na peníze. Jak k tomu došlo, že z ničeho nic se tyto rybníky pronajmou jinému nájemci? Těžko říci. Pravdou je, že rybáři se snažili již před dvěma roky tyto vody získat do trvalého pronájmu, odpovědí jim mělo být, že je to voda státní a tedy se není čeho bát. Bohužel výsledkem je to, že vodu získal nový soukromý nájemce, který má dalekosáhlé plány na komerční rybolov (rozuměj za peníze). Mohu uvést, že úvahy nájemce jsou např. takové, že za jednodenní povolenku bude účtováno v set korunách a za roční povolenku v desetitisících Kč. Na rybnících mají být vystavěna mola, kotviště člunů, WC, rybářská chata atd. Již 17.2.2010 na Radě města Chabařovice tento podnikatel s radou města na vlastní žádost jednal, předložil svůj podnikatelský záměr s rybníky a předložil současně žádost o pronájem sousedících pozemků, jež mají v pronájmu rybáři (ČRS). Ani doprovodný projev tohoto nového nájemce radu města nepřesvědčil a ta jeho žádost zamítla s upozorněním na nemožnost jakékoliv výstavby, neboť se jedná o součást území lokálního biocentra. Nájemce rybníků si dne 16.3.2010 podal další žádost, a to rovnou o odprodej pozemků v okolí rybníků. Neschváleno.

Jsem rozčarován postupem státu, potažmo Pozemkového fondu. Jsem občan Chabařovic, zastupitel, radní a rybář. Už si nepůjdu chytit první šupinu v roce s p. tajemníkem, nezaskočím si odpočinout na pár hodin k vodě, ke které mě vážou vzpomínky, zážitky a hlavně dostupnost, tak jako mnohé z vás. Nevím. zda se plány nového soukromého nájemce uskuteční a v jaké míře. Co vím, že málokdo z našich občanů bude ochotn za jeden den posezení u vody zaplatit několik set korun.

Jan Baňas

Hlavní navigace